Contact us

Liên Hệ

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong cong việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.

==========================

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM
Hotline: 0908 550 256
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giới thiệu

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong cong việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.

 

Subcategories

Subcategories

Liên Hệ

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm

Phone1: 028 2214 2829

Phone2: 028 2214 2838

Email: geckynang@gmail.com

Về chúng tôi

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong công việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.