Features

Quản lý kho bãi

kho bãiKỸ NĂNG QUẢN LÝ KHO BÃI

Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để hướng dẫn công việc cho Thủ kho, nhân viên kho . Vào cuối khóa học, học viên có thể:
Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của người quản lý kho bãi chuyên nghiệp ;
Nắm vững các loại kho bãi và công dụng trong lưu trữ và cung ứng hàng hóa;
Biết cách tổ chức mặt bằng kho bãi và sắp xếp hệ thống kệ giá chứa háng.
Biết cách sử dụng mã số định vị, mã số, mã vạch hàng hóa trong quản trị kho bãi.
Nắm vững các quy trỉnh ,nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê kho bãi.
Biết phương pháp chất xếp, bảo quản hàng hóa trong kho .
Khái niệm JIT, Cross docking trong quản trị kho bãi.
Biết tổ chức và sử dụng, ghi chép các biểu mẫu ,sổ sách và thông tin trong quản trị kho bãi.
Hiểu rõ công tác quản trị tồn kho và quản lý nhân viên kho hoàn thành công việc có hiệu quả.

 

Cấu trúc
Khóa học được giảng dạy trong 5 buổi. Phương pháp giảng dạy bao gồm các hình thức đóng vai, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm, thực hành và phản hồi có cấu trúc của học viên.

Học viên
Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý,Thủ kho, phụ kho, giám sát kho và những người dự định bố trí làm việ trong kho bãi..

Nội dung

1. Công tác tổ chức và quản lý cơ sở vật chất kho
Vai trò nhiệm vụ và tiêu chuẩn người quản lý kho bãi.
Phân loại và công dụng các loại kho bãi .
Tổ chức bố trị kho bãi.
Sử dụng kệ, giá chứa hàng
Biết rõ nhiệm vụ của quản lý kho bãi.
Biết tính toán nhu cầu, tổ chức hoạch định sơ đồ bố trí kho bãi.
Sử dụng mã số định vị trong bố trí kho bãi.

2. Tổ chức sắp xếp , bảo quản hàng hóa
Phân loại và Lập danh mục hàng hóa.
Cho mã số định vị ,nguyên tắc chất xếp hàng hóa.
Sử dụng mã số, mã vạch quản lý hàng hóa.
Biết cách sắp xếp hàng hóa.
Nắm vững hệ thống mã số mã vạch.

3. Tổ chức xuất – nhập hàng hóa
Nắm vững quy trình và thủ tục nhập-xuất hàng hóa.
Cách chuẩn bị ghép lot hàng trước khi nhập – xuất khoa học.
Thực hiện đúng quy trình và các đợt kiểm kệ hàng hóa, đối chiếu số liệu sau kiểm kê.
Khái niệm JIT, Cross docking trong xuất nhập hàng hóa.
Thực hiện đúng quy trình và nguyên tắc LIFO, FIFO khi nhập –xuất hàng hóa.
Biết cách ghép lot hàng hóa để bảo quản và xuất hàng thuận tiện.
Biết phương pháp kểm kê nhanh ,chính xác, khoa học.

4. Hệ thống sổ sách ghi chép, thông tin trong quản trị kho bãi
Hệ thống biểu mẫu , sồ sách theo dõi và quản lý hàng hóa N-X-T.
Hệ thống các báo cáo, thông tin về hoạt động và quản lý hàng hóa trong kho.
Biết cách ghi chép biểu mẫu ,sổ sách trong kho.
Biết sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kho.
Quản trị tồn kho và đảm bảo an toàn kho bãi

5. Quản trị tồn kho .
Quản lý và sử dụng tốt phương tiện cơ giới trong kho.
Bảo quản hàng hóa trong kho đúng kỹ thuật
Biết cách quản trị hàng tồn kho.
Biết cách bảo quản thiết bị cơ giới tổng kho.
Biết bảo quản và xử lý hàng hóa torng kho đảm bảo chất lượng.

ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP:
Địa điểm & thời gian học: theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp
Hotline: 0908 550 256

Liên Hệ

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm

Phone1: 028 2214 2829

Phone2: 028 2214 2838

Email: geckynang@gmail.com

Về chúng tôi

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong công việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.