Features

Kỹ năng lãnh đạo cấp trung

cấp trung

KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG


Người lãnh đạo vĩ đại là giúp người khác có niềm tin vào chính bản thân họ” câu nói trên giúp chúng ta hiểu được những vấn đề hiện nay của chúng ta là tại sao có những nhà lãnh đạo lại luôn bận rộn với công việc từ hoạch định chiến lược, truyền đạt các mục tiêu đến từng nhân viên, kiểm tra nhân viên thực hiện công việc, kiểm tra các hoạt động hàng ngày của các phòng ban khác nhau và thiếu một cầu nối thông tin hiệu quả từ nhân viên đến lãnh đạo cao cấp. Đó chính là thiếu đi vai trò của người quản lý cấp trung trong công ty, họ vừa là người quản lý và điều hành trực tiếp các hoạt động của từng phòng ban và tác động đến hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp, đồng thời còn là chiếc cầu nối giữa nhân viên trong phòng ban đó với người lãnh đạo.

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
1. Kỹ năng lãnh đạo và sử dụng quyền lực.
2. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
3. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên.
4. Kỹ năng giao nhiệm vụ và phân quyền.
5. kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp.
6. Kỹ năng xậy dựng kế hoạch.
7. Kỹ năng quản lý thời gian.
8. Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm.
9. Kỹ năng quản lý xung đột và căng thẳng.
10. Kỹ năng phỏng vấn tuyển chọn nhân viên.
11. Đào tạo và phát triển nhân viên.
12. Kỹ năng đánh giá thành tích nhân viên.
13. Quản trị sản xuất.
14. Kỹ năng làm việc với người khó tính.
15. Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
16. Kỹ năng kiểm soát chất lượng.
17. Luật lao động.
18. Kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp.
19. Kỹ năng thuyết trình.
20. Kỹ năng giữ chân người tài.

Địa điểm & thời gian học: theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp
Hotline: 0908 550 256

Liên Hệ

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm

Phone1: 028 2214 2829

Phone2: 028 2214 2838

Email: geckynang@gmail.com

Về chúng tôi

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong công việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.