Văn hóa doanh nghiệp

văn hóaVĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức và cách tiếp cận cơ bản để khởi đầu cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tổ chức và mục tiêu doanh nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể:
• hiểu được các khái niệm, đặc trưng và các mô hình văn hóa doanh nghiệp;
• xác định được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp;
• Xác định cách thức điều chỉnh, thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

 

Cấu trúc
Khóa học được giảng dạy trong 02 buổi (1 buổi/ 3 giờ). Phương pháp giảng dạy bao gồm nghiện cứu tình huống, làm việc nhóm, trình bày trước lớp.

Học viên
Khóa học được thiết kế cho các cấp quản lý, nhân viên của Công ty

Nội dung

1. Khái niệm về Văn hóa doanh nghiệp
• Định nghĩa Văn hóa doanh nghiệp
• Các cấp độ và đặc trưng của VHDN
• Mô hình VHDN
• Xác định được các đặc trưng cơ bản VHDN của công ty
• Xác định mô hình văn hóa phù hợp với mục tiêu tiêu và chiến lược công ty

2. Các yếu tố tác động đến VHDN
• VHDN trong hệ thống
• Các yếu tố tác động đến VHDN
• Tính cân bằng của hệ thống
• Làm thế nào thay đổi VHDN
• Xác định và thống nhất các nguyên tắc lãnh đạo, quản lý của công ty trong việc xây dựng VHDN
• Xây dựng kế họach xây dựng VHDN của công ty

Địa điểm & thời gian học: theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp
Hotline: 0908 550 256

Liên Hệ

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm

Phone1: 028 2214 2829

Phone2: 028 2214 2838

Email: geckynang@gmail.com

Về chúng tôi

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong công việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.