Kỹ năng giao tiếp

giao tiếpKỸ NĂNG GIAO TIẾP

Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả thông qua giao tiếp. Vào cuối khóa học, học viên có thể:
• xác định các tiêu chuẩn, các yếu tố, các cách thức và thái độ tích cực giúp giao tiếp hiệu quả;
• giao tiếp hiệu quả với các cá nhân có liên quan trong công việc hàng ngày;
• xây dựng và duy trì mối quan hệ cá nhân một cách tích cực và tự tin.

 

Cấu trúc
Khóa học được giảng dạy trong 1 ngày (7 giờ / ngày). Phương pháp đào tạo sẽ tập trung vào các hoạt động, diễn vai và thực hành. Việc đánh giá và phản hồi của giảng viên và các học viên khác sẽ được căn cứ trên các bài tập thực hành cá nhân của học viên trong suốt khóa học.

Học viên
Khóa học được thiết kế cho tất cả các nhân viên đang làm việc ở các doanh nghiệp thường xuyên phải giao tiếp, trao đổi thông tin, thảo luận với cấp trên, đồng nghiệp, nhân viên bộ phận khác và khách hàng trong công việc, và duy trì được mối quan hệ tích cực trong giao tiếp.

Nội dung

1. Giới thiệu về giao tiếp
• Định nghĩa về giao tiếp
• Các loại hình và hình thức giao tiếp
• Tiến trình trao đổi thông tin
• Những yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp
• Trao đổi thông tin trong tổ chức
• Các nguyên tắc và tiêu chuẩn truyền đạt thông tin trong công việc
• Xác định ý nghĩa của giao tiếp và tiến trình giao tiếp thành công
• Xác định các trở ngại trong giao tiếp và cách khắc phục
• Xác định các cách thức giao tiếp hiệu quả trong tổ chức và trong công việc
• Truyền đạt thông điệp một cách thành công

2. Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ
• Ý nghĩa của ngôn ngữ không lời
• Các loại hình giao tiếp không lời
• Kết hợp ngôn ngữ không và bằng lời trong giao tiếp
• Xác định các loại hình và ý nghĩa của giao tiếp bằng ngôn ngữ không lời
• Thể hiện ngôn ngữ không lời phù hợp với lời nói
• Hoàn thiện cách sử dụng ngôn ngữ không lời trong giao tiếp

3. Kỹ năng lắng nghe
• Lắng nghe tham gia
• Lắng nghe khuyến khích
• Lắng nghe phản ánh
• Lắng nghe tích cực
• Các trở ngại trong việc lắng nghe
• Xác định các cách lắng nghe hiệu quả
• Sử dụng kỹ năng lắng nghe để giao tiếp hiệu quả
• Xác định các trở ngại trong việc lắng nghe và các cách thức hoàn thiện

4. Giao tiếp giữa các cá nhân
• Tạo bầu không khí giao tiếp tích cực
• Các chiến lược trong giao tiếp
• Cấu trúc thông điệp của bạn
• Phản hồi thông tin
• Thực hành
• Xây dựng mối quan hệ một cách tự tin và hiệu quả
• Sử dụng các cách thức và kỹ năng giao tiếp để giao tiếp thành công trong công việc

Hotline: 0908 550 256

Liên Hệ

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm

Phone1: 028 2214 2829

Phone2: 028 2214 2838

Email: geckynang@gmail.com

Về chúng tôi

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong công việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.