Kỹ năng bán hàng

bán hàngKỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho các học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh. Vào cuối khóa học, học viên có thể:
• xác định được các khái niệm cơ bản và tiến trình bán hàng chuyên nghiệp;
• xác định các tiêu chuẩn của các bước bán hàng và đặc tính của một người bán hàng thành công;
• thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả;

Kỹ năng giao tiếp

giao tiếpKỸ NĂNG GIAO TIẾP

Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu quả thông qua giao tiếp. Vào cuối khóa học, học viên có thể:
• xác định các tiêu chuẩn, các yếu tố, các cách thức và thái độ tích cực giúp giao tiếp hiệu quả;
• giao tiếp hiệu quả với các cá nhân có liên quan trong công việc hàng ngày;
• xây dựng và duy trì mối quan hệ cá nhân một cách tích cực và tự tin.

Kỹ năng lãnh đạo cấp trung

cấp trung

KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG


Người lãnh đạo vĩ đại là giúp người khác có niềm tin vào chính bản thân họ” câu nói trên giúp chúng ta hiểu được những vấn đề hiện nay của chúng ta là tại sao có những nhà lãnh đạo lại luôn bận rộn với công việc từ hoạch định chiến lược, truyền đạt các mục tiêu đến từng nhân viên, kiểm tra nhân viên thực hiện công việc, kiểm tra các hoạt động hàng ngày của các phòng ban khác nhau và thiếu một cầu nối thông tin hiệu quả từ nhân viên đến lãnh đạo cao cấp. Đó chính là thiếu đi vai trò của người quản lý cấp trung trong công ty, họ vừa là người quản lý và điều hành trực tiếp các hoạt động của từng phòng ban và tác động đến hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp, đồng thời còn là chiếc cầu nối giữa nhân viên trong phòng ban đó với người lãnh đạo.

Văn hóa doanh nghiệp

văn hóaVĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức và cách tiếp cận cơ bản để khởi đầu cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tổ chức và mục tiêu doanh nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể:
• hiểu được các khái niệm, đặc trưng và các mô hình văn hóa doanh nghiệp;
• xác định được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp;
• Xác định cách thức điều chỉnh, thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

Quản lý kho bãi

kho bãiKỸ NĂNG QUẢN LÝ KHO BÃI

Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ thuật cần thiết để hướng dẫn công việc cho Thủ kho, nhân viên kho . Vào cuối khóa học, học viên có thể:
Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của người quản lý kho bãi chuyên nghiệp ;
Nắm vững các loại kho bãi và công dụng trong lưu trữ và cung ứng hàng hóa;
Biết cách tổ chức mặt bằng kho bãi và sắp xếp hệ thống kệ giá chứa háng.
Biết cách sử dụng mã số định vị, mã số, mã vạch hàng hóa trong quản trị kho bãi.
Nắm vững các quy trỉnh ,nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê kho bãi.
Biết phương pháp chất xếp, bảo quản hàng hóa trong kho .
Khái niệm JIT, Cross docking trong quản trị kho bãi.
Biết tổ chức và sử dụng, ghi chép các biểu mẫu ,sổ sách và thông tin trong quản trị kho bãi.
Hiểu rõ công tác quản trị tồn kho và quản lý nhân viên kho hoàn thành công việc có hiệu quả.

More Articles ...

Liên Hệ

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm

Phone1: 028 2214 2829

Phone2: 028 2214 2838

Email: geckynang@gmail.com

Về chúng tôi

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong công việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.