Kỹ năng bán hàng

bán hàngKỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho các học viên các khái niệm, công cụ và các bước cần thiết để bán hàng thành công trong một môi trường kinh doanh mang tính cạnh tranh. Vào cuối khóa học, học viên có thể:
• xác định được các khái niệm cơ bản và tiến trình bán hàng chuyên nghiệp;
• xác định các tiêu chuẩn của các bước bán hàng và đặc tính của một người bán hàng thành công;
• thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả;


• thăm dò và xác định khách hàng tiềm năng và nhu cầu của khách hàng;
• trình bày lợi ích sản phẩm / dịch vụ;
• xử lý phản đối của khách hàng và kết thúc việc bán hàng;
• thực hiện 5 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin và có cấu trúc.

Cấu trúc
Khóa học được giảng dạy trong 2 ngày (4 buổi). Phương pháp đào tạo bao gồm diễn vai, thảo luận nhóm và thực hành.

Học viên
Khóa học dành cho các nhân viên tiếp thị bán hàng, những cá nhân muốn phát triển trong lãnh vực bán hàng nhưng chưa qua các lớp đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Nội dung

1. Hoạch định cá nhân
• Thời gian là tài sản
• Tiến trình quản lý thời gian
• Mục đích
• Mục tiêu SMART
• Các bước hành động
• Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
• Kế hoạch hành động
• Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian qua việc hoạch định và tổ chức cá nhân
• Xác định các mục đích của cá nhân và công việc
• Lập kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với mục đích và mục tiêu đã xác định

2. Giới thiệu bán hàng theo nhu cầu
• Hệ thống bảy bước bán hàng
• Tiêu chuẩn của kỹ năng bán hàng
• Đặc tính của nhân viên bán hàng
• Nhu cầu của khách hàng
• Hiểu được các thuật ngữ và khái niệm bán hàng theo nhu cầu
• Xác định các yêu cầu và đặc tính của người bán hàng thành công
• Xác định nhu cầu của khách hàng

3. Các kỹ thuật bán hàng
• Đặc tính và lợi ích sản phẩm
• Câu lợi ích
• Thăm dò
• Xử lý phản đối
• Kết thúc
• Chuẩn bị các câu lợi ích
• Thực hiện được các kỹ thuật bán hàng

4. Chuẩn bị bán hàng
• Xác định khách hàng tiềm năng
• Sắp xếp cuộc hẹn
• Kế hoạch bán hàng
• Chuẩn bị bán hàng
• Đạt được các cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng
• Hoạch định và chuẩn bị cho việc bán hàng một cách có hệ thống

5. Bán hàng
• Mở đầu
• Khám phá nhu cầu
• Trình bày lợi ích
• Xử lý phản đối
• Kết thúc
• Theo dõi
• Áp dụng các kỹ thuật bán hàng vào 5 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
• Xác định các tiêu chuẩn theo dõi bán hàng

6. Thực hành
• Áp dụng các bước và các kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp
• Đánh giá và phản hồi thực hành
• Tổng kết
• Thực hiện 5 bước bán hàng theo nhu cầu một cách tự tin
• Xác định thành tựu và những lãnh vực cần hoàn thiện để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp và thành công

Địa điểm & thời gian học: theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp

Hotline: 0908 550 256

Liên Hệ

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm

Phone1: 028 2214 2829

Phone2: 028 2214 2838

Email: geckynang@gmail.com

Về chúng tôi

Trung Tâm Kỹ Năng Mềm là một nơi đào tạo các kỹ năng ứng dụng trong công việc, dành cho các doanh nghiệp.

Sứ mệnh của Trung Tâm: “Khơi nguồn sức mạnh tiềm năng thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.